نوشته‌ها

ترشی لیمو

داستان گلپر (۳)

صحبتای چارنفرمونو دوست دارم.

چارنفری یعنی مائده و هانیه و حسام و من که فرید باشم!

بالاخص ژانر خوشمزه‌ رو خیلی می پسندم. نه فقط منکه شوهرش هستم بگم‌ها؛ خدایی هرکی دست پخت هانیه رو خورده میگه حرف نداره! هانیه یه طعم‌شناسه و مهمتر از آشپزی اینکه کنجکاوه برای پیدا کردن دستورهای جدید و دست پختهای جدید و اینطور چیزا. به همین خاطر اون شب بحث به خاله سکینه رسید، یه زن مهربان

+

برای بچه‌ها تعریف کردم که سال قبل از خاله سکینه جان خواهش کردیم واسمون شور درست کنه؛ طعمش عالی بود! اگر تهرون بود که احتمالا هر هفته مهمونش بودیم اما خدایی نمیشه تا بجنورد رفت واسه یه شیشه شور و مربا و ترشی و اینطورچیزها.

+

هانیه دنبال صحبت رو گرفت گفت راست میگه بچه‌ها… اگر میخوایید بگم دوباره درست کنه برامون ولی باید زود بگیم چون فصلش که بگذره دیگه نمیتونه مواد تازه بخره. ظاهرا بیشتر از دست پختش، شیفته مهربونی خاله است. با آب و تاب تعریف می‌کرد که وای بچه‌ها … چشماش آبیه! یه آبی خاص

(ادامه داره …)